Neurologopedia

Na czym polega praca neurologopedy i jak wygląda terapia neurologopedyczna?

Neurologopeda zajmuje się przede wszystkim diagnozą, profilaktyką i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, lub u których mowa nie pojawiła się w ogóle. Pacjentami mogą więc być:

 • dzieci, które w żaden sposób nie kontaktują się z najbliższymi, nie reagują na swoje imię i nie wykazują zainteresowania osobami i przedmiotami z najbliższego otoczenia,
 • dzieci z wadami wymowy – sygmatyzmem, rotacyzmem, kappacyzmem, gammacyzmem, lambdacyzmem,
 • dzieci, które odmawiają przyjmowania pokarmów o niektórych konsystencjach, nie przybierają na wadze i mają ogólne problemy z jedzeniem – istotnym punktem terapii jest w tym przypadku tak zwany trening jedzenia
 
Z jakimi osobami pracuję?
 • Współpracuję z dziećmi, u których stwierdzono wystąpienie czynników ryzyka zaburzeń mowy w trakcie ciąży lub porodu. Są to na przykład dzieci urodzone przedwcześnie lub które spędziły dużo czasu w inkubatorze.
 • Pracuję z dziećmi z zaburzeniami gryzienia, żucia, z nadmiernym ślinieniem się czy nieprawidłowym torem oddychania – przez otwarte usta.
 • Konsultuje także dzieci z podejrzeniami zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, afazji dziecięcej oraz mózgowego porażenia dziecięcego.
  udzielam wsparcia osobom z zaburzeniami neurologicznymi i wadami genetycznymi (między innymi dzieciom z zespołem Downa)
 • W przypadku zdiagnozowanej afazji pomagam podopiecznemu w przywróceniu systemu językowego zarówno w obszarze nazywania, tworzenia wypowiedzi, jak i jej rozumienia.
 • Pracuję z dziećmi z wadami wymowy – sygmatyzmem, rotacyzmem, kappacyzmem, gammacyzmem, lambdacyzmem
 • W swojej pracy wykorzystuje masaż sfery orofacjalnej(język, mięśnie mimiczne twarzy, w tym mięsień okrężny ust, mięśnie stawu skroniowo-żuchowowego) oraz taping.
 • Wprowadzam komunikację alternatywną i wspomagającą dla dzieci nie komunikujących się werbalnie.

Rejestracja

Konsultacje przeprowadza

Kinga Woźny

logopeda, neurologopeda