Badania psychotechniczne kierowców

Zakres usług

Badania psychotechniczne kierowców to procedura diagnostyczna, która ma na celu ocenę zdolności psychofizycznych kierowców oraz ich przydatności do prowadzenia pojazdów. Badania przeprowadza się celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa w ruchu drogowym i minimalizacji ryzyka wypadków drogowych.

Badania psychotechniczne kierowców składają się z kilku części, które pozwalają na ocenę różnych aspektów funkcjonowania podczas prowadzenia pojazdu. Do najważniejszych elementów badania należą: analiza sprawności psychomotorycznej, sprawdzenie zdolności poznawczych, analiza cech osobowości oraz funkcjonowania w sytuacjach stresujących.

Badania psychotechniczne przeznaczone są dla:

  • kierowców zawodowych,
  • kierowców pojazdów służbowych kategorii B,
  • operatorów wózków widłowych, suwnic, maszyn w ruchu, magazynierów,
  • instruktorów egzaminatorów, kierowców taxi,
  • które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych lub prowadziły po spożyciu alkoholu, lub innych środków odurzających.

Rejestracja

Konsultacje przeprowadza