Aktualności

Punkt pobrań / badanie krwi

Leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego oraz alergiami przy wykorzystaniu e-słuchawki.

Galeria zdjęć teraz i dawniej