dr n. med. Marcin Trzos

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Rejestracja

dr n. med. Marcin Trzos

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Z uwagi na indywidualny to studiów, od ich połowy pracował w Klinice Choroby Wieńcowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, gdzie w 2009 roku ukończył specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych.

Niewątpliwym sukcesem pracy zawodowej w tym okresie była również obrona pracy doktorskiej w 2008 roku, dotycząca molekularnego podłoża zaburzeń rytmu serca. W trakcie pracy w Klinice Choroby Wieńcowej prowadził także zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2010-2015 odbył szkolenie specjalizacyjne z kardiologii w szpitalach specjalistycznych w Chrzanowie oraz Zakopanem. Dzięki uzyskanym umiejętnościom aktualnie zajmuje się pełną nieinwazyjną diagnostyką z zakresu kardiologii, która w szczególności ukierunkowana jest na prewencję chorób układu krążenia, a także pacjentów z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, udarami mózgu, zaburzeniami rytmu serca oraz niewydolnością serca.

W swojej codziennej pracy wykonuje pełną diagnostykę elektrokardiograficzną i kontrole urządzeń wszczepialnych, diagnostykę echokardiograficzną: w tym badania obciążeniowe i przezprzełykowe, a także diagnostykę schorzeń z zakresu diabetologii, gastrologii oraz endokrynologii. Przygotowuje również pacjentów do zabiegów chirurgicznych oraz prowadzi leczenie przeciwkrzepliwe. Po ukończeniu studiów przez 18 lat pracował jako lekarz ratownictwa medycznego w pogotowiu ratunkowym oraz na oddziałach SOR.

Nieustannie podnosi swoją wiedzę i umiejętności w m.in. w obszarze ultrasonografii płuc i naczyń. Regularnie uczestniczy w licznych konferencjach kardiologicznych, a także prowadzi szkolenia ze stanów nagłych w internie i kardiologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.