mgr Katarzyna Mikołajczyk

psycholog

Rejestracja

mgr Katarzyna Mikołajczyk

psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim o specjalności sądowej. W zawodzie pracuje od 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Zespole Interwencji Kryzysowej wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracując z osobami znajdującymi się w kryzysach psychologicznych i doznającymi przemocy.

Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania i regulacji emocji. Współprowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, podnoszące kompetencje społeczne, współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej prowadząc spotkania konsultacyjne dla ich pracowników oraz konsultacje psychologiczne dla mieszkańców. Swoim doświadczeniem zawodowym dzieli się podczas prowadzenia warsztatów i prelekcji dla dorosłych i dzieci m. in. w szkołach.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne, uzyskując uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz studia podyplomowe na kierunku psychologii transportu. Wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz parami.