Zadzwoń do nas:
tel. tel. 533 696 559 rejestracja
email: rejestracja@mcmhamernia.pl

Projekty UNIJNE

UNIA


Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Bukowczan realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.:

„Opracowanie i przetestowanie bezkontaktowej metody nadzorowania leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego oraz alergiami przy wykorzystaniu e-słuchawki.”


Cel projektu: W ramach projektu planowane jest opracowanie i wdrożenie bezkontaktowej metody nadzorowania leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego i alergiami przy użyciu e-słuchawki, dzięki której będzie możliwe wykonanie badania fizykalnego na odległość – pacjent będzie miał możliwość samodzielnego zbadania się bez konieczności wizyty w gabinecie lekarskim. Projekt realizowany będzie na terenie całego kraju w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r. 

Planowane efekty: Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe związane z wzrostem zapotrzebowania na leczenie coraz to bardziej zróżnicowanych chorób układu oddechowego. Działania będące przedmiotem tego projektu przyczynią się do wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy. Nastąpi zacieśnienie współpracy z personelem naukowym oraz rozwój kompetencji i doświadczenia w zakresie prowadzenia przez firmę działalności B+R. Następstwem realizacji projektu będzie wdrożenie wyników prac do własnej działalności firmy SPL Marcin Bukowczan poprzez wprowadzenie na rynek nowatorskiej, zdalnej metody nadzorowania leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego i alergiami.

Wdrożenie bezkontaktowej metody nadzorowania leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego przy użyciu e-słuchawki umożliwi osiągnięcie następujących rezultatów:

wczesną kontrolę pacjentów, dzięki której możliwa będzie odpowiednio szybka reakcja na zmiany w postępie choroby,

 • dobór odpowiedniej terapii dla osoby chorej bez konieczności wizyty w ośrodku, szpitalu czy przychodni,
 • rozwój rozwiązań telemedycyny – w ramach projektu przewidziane jest użycie e-słuchawki, która umożliwi wykonane badania fizykalnego na odległość przy zastosowaniu urządzeń elektronicznych tj. telefon komórkowy,
 • możliwość przeprowadzenia zdalnej wizyty – co może stanowić znaczące ułatwienie dla osób starszych czy osób z ograniczoną percepcją ruchową.

 

Wartość projektu: 3 081 347,88 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 632 455,17 PLN


 

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwu zaoferować nowa usługę, polegającą na

zdalnym nadzorowania leczenia chorób układu oddechowego oraz alergii przy pomocy urządzeń telemedycznych.

Na czy polega nadzór telemedyczny?

Wykonanie kompleksowej wizyty lekarskiej na odległość jest możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi telemedycznych – poza rozmową z pacjentem przeprowadzone zostanie badanie fizykalne (osłuchanie serca i płuc), pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie, tętno, saturacja, temperatura) oraz wykonanie badań dodatkowych jak EKG czy spirometria. Pacjenci zostaną wyposażeni w tzw. walizkę telemedyczną, w której znajdą potrzebne urządzania i smartfon z aplikacją umożliwiającą kontakt z naszym ośrodkiem.

Jednocześnie należy pamiętać, że usługa dotyczy nadzorowania leczenia po uprzednim rozpoznaniu choroby w ośrodku oraz przeszkoleniu dotyczącego obsługi urządzeń telemedycznych.

Dla kogo?

 •  Dzieci i dorośli
 • osoby z alergiami i objawami chorób układu oddechowego jak np.:
  alergiczny nieżyt nosa
  astma
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • obturacyjny bezdech senny i inne
 • osoby obłożnie chore
 • osoby podróżujące (możliwość przeprowadzania wizyty niemal w każdym miejscu)

Spodziewane korzyści?

 • wygoda: wizyta bez konieczności wychodzenia z domu
 • oszczędność czasu i paliwa
 • bez czekania: wizyta w dogodnym terminie
 • wczesna kontrola objawów, dzięki której możliwa będzie odpowiednio szybka reakcja na zmiany w postępie choroby,
 • ułatwienie dla osób starszych czy osób z ograniczoną mobilnością
 • możliwość stałej kontroli lekarskiej również w czasie pandemii 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z rejestracją. Zapraszamy!

Projekt prowadzony przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską Marcin Bukowczan
uzyskał dofinansowanie w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 

  Sucha Beskidzka, ul Mickiewicza 123

  tel. 504 053 698,  506 814 385