Kinga Woźny

 logopeda, neurologopeda

Rejestracja

Kinga Woźny

 logopeda, neurologopeda

Ukończyłam studia Licencjackie i Magisterskie o specjalności logopedia oraz studia podyplomowe z neurologopedii. W zawodzie pracuje od 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Ośrodkach Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczych i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Prowadziłam wykłady z wybranych zagadnień z zakresu logopedii i zaburzeń rozwoju mowy w ramach kursu kwalifikacyjnego w Beskidzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń m.in

  • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
  • „Wspomaganie karmienia”
  • „Elastyczny terapeutyczny Taping w logopedii i neurologopedii,
  • ” Terapia behawioralna w pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.”
  • „Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej”,
  • „Dziecko z autyzmem- jak je rozumieć?”
  • ” Mamy tablet i co dalej? O nauce używania elektronicznych narzędzi do porozumiewania sie”.

 

Prowadziłam, również badania normalizacyjne w ramach projektu ” Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Moje wsparcie obejmuje bardzo szeroki wachlarz problemów w obrębie komunikacji. Pracuję z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi obciążonymi okresem ciążowym i okołoporodowym. Wspieram również dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w rozwoju porozumiewania się- wprowadzam komunikację alternatywną i wspomagającą. Wykonuję masaż strefy orofacjalnej.

Moją cechą jako specjalista jest przede wszystkim indywidualne podejście do każdego dziecka oraz prowadzenie terapii zgodnie z powiedzeniem ” Nauka przez zabawę”.